Będą remontowane drogi powiatowe

Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie rozstrzygnął przetargi na remonty dwóch dróg powiatowych. Prace rozpoczną się wkrótce, a ich zakończenia należy spodziewać się jesienią.

Pierwsza planowana inwestycja to przebudowa drogi powiatowej Nietążkowo – Robaczyn – Stare Bojanowo – etap I. Umowę z wykonawcą zawarto 30 czerwca, a jest nim Przedsiębiorstwo Drogowe „DROGBUD” – Gostyń Sp. z o.o. z Grabonogu. Koszt wykonania przebudowy wyniesie blisko 2 mln zł. Środki pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Termin wykonania prac to 3 miesiące od przekazania placu budowy, nie później niż 15 października.

 Kolejna inwestycja, na której wykonanie rozstrzygnięto przetarg to rozbudowa drogi powiatowej na odcinku Kokorzyn  – Szczodrowo. Poza rozbudową drogi inwestycja zakłada budowę oświetlenia w Szczodrowie. Koszt realizacji inwestycji to 5,7 mln zł. Inwestycję wesprze gmina Kościan, która sfinansuje przebudowę sieci wodociągowej w Kokorzynie na ulicach Szkolnej i Długiej. Dodatkowo gmina Kościan na przebudowę drogi wydatkuje kwotę 2,3 mln zł. Prace podobnie jak w poprzednim przetargu wykona firma z Grabonogu. Termin wykonania zamówienia to 110 dni od podpisania umowy.