Aktualizacja w kwestii zamknięcia Gostyńskiej

Wg najnowszego komunikatu Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu 15 maja rozpoczną się prace związane z budową wiaduktu kolejowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 308 w Kościanie.

W pierwszym etapie robót dla ruchu kołowego zamknięty zostanie jedynie odcinek ul. Berwińskiego od strony ul. Gostyńskiej. Co ważne, przejazd kolejowy będzie na razie otwarty.

Wraz z postępem prac – w drugim etapie – nastąpi zamknięcie drogi nr 308 na odcinku o długości ok. 300 m od skrzyżowania z ul. Narutowicza do skrzyżowania z ul. Składową. Informacja to tym, kiedy to dokładnie nastąpi, pojawi się dopiero przed potwierdzonym terminem rozpoczęcia robót.

Na dojazdach do miasta obowiązywać będzie ograniczenie tonażu – zakaz wjazdu dla samochodów ciężarowych o masie przekraczającej 5 ton (z wyjątkiem ciągników rolniczych i pojazdów dostawczych z dokumentem potwierdzającym miejsce dostawy). 

Na czas prowadzenia robót wyznaczono objazdy, o których już informowaliśmy w artykule:
Przejazd na Gostyńskiej zamkną 13 maja!