Akcja „Drzewko życia w gminie Śmigiel”

Od 19 marca przeprowadzana jest akcja sadzenia drzew, która ma na celu upamiętnienie narodzin nowych mieszkańców gminy urodzonych pomiędzy IV kwartałem 2019 r. a styczniem 2021 roku.

Akcja realizowana jest od 2018 r., z roczną przerwą w 2020 r. Teraz ją wznowiono i potrwa do 26 marca. A polega ona na tym, by sadzić drzewa z okazji upamiętnienia narodzin najmłodszych mieszkańców gminy Śmigiel. Dodatkową formą upamiętnienia jest możliwość umieszczenia przed drzewem tabliczki, na której zamieszczane zostaje imię dziecka oraz data jego urodzenia. Celem akcji jest kształtowanie postaw proekologicznych oraz pobudzenie aktywności obywateli gminy Śmigiel.

W piątek, 19 marca posadzono pięć drzewek w Przysiece Polskiej i jedno w Starej Przysiece Pierwszej. Łącznie podczas tegorocznej akcji na terenie gminy Śmigiel zostanie nasadzonych 86 drzew różnych gatunków, m.in. jarzębin, śliwowiśni, lip, brzóz, głogów.

Fot. UM Śmigiel