500 + w gminie

Gmina Kościan w ostatnich tygodniach czyniła przygotowania do programu rządowego Rodzina 500 plus, który rusza od 1 kwietnia. Zostało zatrudnionych dwóch dodatkowych pracowników (stażystów) do obsługi programu.

500_plusWypłatą świadczeń zajmie się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Wnioski będą przyjmowane od 1 kwietnia przy ul. Młyńskiej 15 w Kościanie (w budynku Urzędu Gminy). Urząd wygospodarował dodatkowe pomieszczenia, w których dotychczas znajdowała się siedziba Ośrodka Sportu i Rekreacji. Zostanie ona przeniesiona prawdopodobnie do budynku na ul. Bernardyńskiej.

Nie wiemy jaka ilość wniosków w gminie zostanie złożona – przyznaje wójt Andrzej Przybyła. – Mamy 3400 dzieci na terenie gminy, ale nie odnotowujemy w ilu  rodzinach znajduje się więcej niż jedno dziecko i ilu samotnych rodziców zakwalifikuje się do programu. Szacujemy jedynie, że świadczeniem może zostać objętych 1500-1700 dzieci.

Z uwagi na fakt, że wnioski są dość obszerne, urzędnicy zachęcają, by najpierw się z nimi szczegółowo zapoznać w domu, wypełnić je i dopiero złożyć. Szczególnie, że w przypadku gdy rodzina nie korzystała dotychczas z pomocy OPS, konieczny będzie odpis aktu urodzenia dziecka, który wydawany jest przez Urząd Stanu Cywilnego. Wniosek już w tej chwili można pobrać ze strony internetowej www.koscian.gopsinfo.pl (zakładka „Druki”). Ponadto od 22 marca formularze będą dostępne w Urzędzie Gminy.

Należy pamiętać, że od momentu złożenia wniosku, urząd ma trzy miesiące na rozpoczęcie wypłaty świadczenia. Szczegółowe informacje na temat programu można znaleźć na stronach internetowych: www.program500plus.pl, www.mpips.gov.pl, www.poznan.uw.gov.pl.