40 rocznica wprowadzenia stanu wojennego – plan obchodów

13 grudnia 1981 roku w Polsce wprowadzono stan wojenny. W najbliższą niedzielę z okazji jego okrągłej rocznicy w Kościanie odbędą się uroczystości upamiętniające i przypominające wydarzenia z jeszcze nie tak odległej przeszłości.

W trakcie trwania stanu wojennego 1981-83 w Polsce internowano łącznie ponad 10 tys. osób, a życie straciło około 40 osób, w tym 9 górników z kopalni „Wujek” podczas pacyfikacji strajku. Represje nie ominęły również kościańskich działaczy opozycyjnych.

O tych faktach postanowił przypomnieć kościaniakom Ryszard Wawrzyniak, który sam był internowany i przetrzymywany w areszcie. To z jego inicjatywy w Kościanie odbędą się uroczystości upamiętniające okrągłą rocznicę wprowadzenia stanu wojennego.

A zaczną się od „Lekcji historii”, czyli widowiska słowno-muzycznego wg scenariusza Ryszarda Wawrzyniaka. Widowisko będzie można zobaczyć bezpłatnie w Kościańskm Ośrodku Kultury o godz. 10.00. Z kolei w południe w Kościele Pana Jezusa zostanie odprawiona msza św. w intencji ofiar stanu wojennego. Po mszy, o godz. 13.00, na Placu Niezłomnych przy tablicy żołnierzy wyklętych nastąpi złożenie kwiatów. Tutaj również czyniona będzie warta honorowa.

Z kolei na Placu Wolności z inicjatywy Muzeum Regionalnego w Kościanie stanie wystawa plenerowa „Stan wojenny 1981-1983”. To ekspozycja przygotowana przez IPN i Śląskie Centrum Wolności i Solidarności. Na wystawę składają się archiwalne zdjęcia oraz chronologiczny opis zdarzeń z trwającego łącznie 586 dni stanu wojennego w Polsce.