Spotkanie z historią

Z inicjatywy Akcji Katolickiej kościańskich parafii zorganizowano spotkanie poświęcone 1050. rocznicy chrztu Polski. Historyczny wykład w auli I Liceum Ogólnokształcącego w Kościanie wygłosił Piotr Filipowicz.

Spotkanie rozpoczęło się od wspólnego odśpiewania Bogurodzicy, najstarszej ze znanych polskich pieśni religijnych. W historyczny klimat początków naszej państwowości wprowadził słuchaczy utwór autorstwa Lecha Makowieckiego „Rok 966” . Balladzie sławiącej chwałę polskiego oręża towarzyszył podkład filmowy ukazujący naszą ponad tysiącletnią historię.

Przybyłych gości przywitał Stefan Żurkiewicz, radny powiatu kościańskiego i prezes parafialnego oddziału Akcji Katolickiej przy parafii św. Ducha w Kościanie. W spotkaniu uczestniczyła spora grupa młodzieży, nauczyciele i mieszkańcy Kościana. Wśród obecnych na sali nie zabrakło księdza dziekana Czesława Bartoszewskiego i burmistrza Michała Jurgi.

Chrzest Polski w roku 966 był nie tylko religijnym aktem związanym z przyjęciem chrześcijaństwa przez Mieszka, był także aktem prawnym i państwowotwórczym. Jego konsekwencją było powstanie państwa polskiego oraz otwarcie się na chrześcijaństwo i kulturę cywilizacji łacińskiej. Powstała wspólnota oparta na wartościach, które niosły zarówno instytucje państwowe, jak i kościelne. Ta wspólnota pozwoliła nam obronić nasze ziemie, granice i oprzeć się dwóm zbrodniczym totalitaryzmompodkreślił Stefan Żurkiewicz.

Spotkaniu towarzyszył występ uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. ks. dr. Józefa Surzyńskiego w Kościanie. W zaprezentowanym przez chór repertuarze znalazły się trzy utwory: „Kyrie, Sanctus” ku czci św. Marii Magdaleny, „Pokarm Pokoleń” i  kompozycja Stefana Stuligrosza „Nie lękaj się”.

Po części artystycznej przyszedł czas na wykład autorstwa mgr. Piotra Filipowicza „Chrzest Polski bramą do chrześcijańskiej Europy”. Dyrektor Zespołu Szkół w Bronikowie przedstawił w nim genezę, przebieg i konsekwencje przyjęcia przez Polskę chrześcijaństwa w 966 r. Wydarzenie to zostało ukazane na szerokim tle dziejów Europy.
Przez chrzest Polska weszła w krąg cywilizacji łacińskiej. Od tego momentu mogła w pełni korzystać z dziedzictwa europejskiej kultury chrześcijańskiej i osiągnięć renesansu karolińskiego. Fundamentem naszej państwowości stała się struktura organizacji kościelnejwyjaśniał Piotr Filipowicz.

Swój wkład w początek polskiej państwowości mieli też ówcześni mieszkańcy naszego regionu. – Przed powstaniem państwa polskiego na obszarze między rzeką Obrą a rzeką Barycz, na terenach dzisiejszej Ziemi Kościańskiej, istniały najbardziej zaludnione grody przedpiastowskie z okresu plemiennegomówił Piotr Filipowicz. – Tak rozwinięte cywilizacyjnie ośrodki nie mogły umknąć uwadze Mieszka, który najechał te tereny i przesiedlił zamieszkującą obrzańskie grody ludność do swojego centrum między Poznaniem, Gnieznem i Gieczem. To m.in., dzięki naszym Obrzanom w latach trzydziestych i czterdziestych X w. „wybuchło” państwo polskie. W ciągu zaledwie kilku, kilkunastu lat  powstały wspaniałe grody. Zachęcam do odwiedzania miejsc związanych z chrztem Polski i początkami naszej państwowości. Niedaleko nam stąd do Poznania, Gniezna, na Ostrów Lednicki czy do Giecza. Warto też udać się do najbliższego nam miejsca na piastowskim szlaku klasztoru benedyktynów w Lubiniu.