Zamknij

8 milionów na inwestycje

02:15, 09.12.2016 Maciej Sibilak Aktualizacja: 20:45, 06.04.2021
Skomentuj
O przyszłorocznym budżecie, modernizacji oczyszczalni ścieków, budowie przedszkola i innych planach inwestycyjnych oraz osiągnięciach mijającego roku rozmawiamy z Michałem Jurgą, burmistrzem Kościana. michal_jurga- Zacznijmy od podsumowania mijającego roku. Co zaliczyłby Pan do największych osiągnięć ostatnich dwunastu miesięcy? - Patrząc z perspektywy burmistrza zarządzającego miastem na przestrzeni trzech kadencji, okres jednego roku jest trudną miarą do oceny podejmowanych przedsięwzięć. Wiele naszych zamierzeń i inwestycji realizowanych jest w dłuższym horyzoncie czasowym. Największym osiągnięciem mijającego roku było pozyskanie znaczącej dotacji na gruntowną modernizację i rozbudowę miejskiej oczyszczalni ścieków. Mówimy tu o kwocie sięgającej blisko 32 mln zł, przekraczającej czterokrotnie nasz budżet inwestycyjny. Takiego dofinansowania na realizację projektów związanych z wodociągami nie otrzymał w tym konkursie żaden z wielkopolskich samorządów i zakładów. Objęte dotacją prace modernizacyjne potrwają do 2019 r. Inwestycję w całości realizować będzie spółka Kościańskie Wodociągi, która opracowała w pełni dokumentacje niezbędną do pozyskania dofinansowania. - Czy inwestycja wymagająca zaangażowania tak dużych środków nie odbije się na cenie odbioru ścieków? - Inwestycja była koniecznością. W ciągu kolejnych kilku lat musiałaby zostać zrealizowana przez spółkę, co bez pozyskania dotacji oznaczałoby gwałtowną podwyżkę opłat. Z dotacją wzrost cen nie będzie odbiegał od standardowych zmian. Zawsze staramy się, by proponowane podwyżki nie miały charakteru skokowego. Porównując nasze stawki z wysokością opłat w sąsiednich gminach myślę, że nam się to udaje. Nasze stawki znajdują się na niższym poziomie niż w większości polskich gmin. - Wróćmy zatem do naszego podsumowania. - Ten rok obfitował w szereg działań na rzecz poprawy infrastruktury sportowej. Kościan doczekał się nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej, która powstała przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych. Nasz wkład w realizację tej inwestycji zamknął się w kwocie 2 mln zł. Ponadto oddaliśmy do użytku kompleks boisk wraz z oświetleniem przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Oskara Kolberga. Była to dość kosztowna inwestycja opiewająca na kwotę 1,1 mln zł. Przy realizacji tego przedsięwzięcia nie obyło się bez komplikacji. Odkrycie starego cmentarza za budynkiem szkoły wstrzymało budowę na kilka tygodni. Na szczęście po sprawnym przebiegu prac archeologicznych mogliśmy dokończyć inwestycję i pochować godnie doczesne szczątki dawnych mieszkańców miasta. Na okres zimowy przerwana została modernizacja stadionu lekkoatletycznego. Dokończenie tej inwestycji nastąpi wiosną przyszłego roku. Chciałbym jednocześnie uspokoić, że opóźnienie wynikające z winy dotychczasowego wykonawcy, z którym zmuszeni byliśmy rozwiązać umowę, nie spowoduje utraty pozyskanego dofinansowania. Mówiąc o tegorocznych inwestycjach trzeba też wspomnieć o trwającej modernizacji ulicy Podgórnej. Niestety rozpoczęła się ona jesienią, co wynikało z konieczności uregulowania kwestii formalno-prawnych związanych z własnością gruntów. Z tego względu inwestycja ta zostanie zakończona na wiosnę przyszłego roku. Warto też wspomnieć o przedsięwzięciach służących poprawie estetyki miasta. Mam tu na myśli wykonanie iluminacji budynku Wieży Ciśnień, która spotkała się z ciepłym przyjęciem mieszkańców. W działania te wpisują się także prace związane z odnawianiem elewacji kamienic komunalnych w centrum miasta. - Na jakie inwestycje możemy liczyć w przyszłym roku? - Zgodnie z projektem przyszłorocznego budżetu na inwestycję wydamy kwotę 8 mln zł. Jednym z najważniejszych zadań zaplanowanych na przyszły rok jest długo oczekiwana przez mieszkańców budowa przedszkola wraz ze żłobkiem na osiedlu Konstytucji 3 Maja. Na ten cel zapisaliśmy w przyszłorocznym budżecie kwotę 3,4 mln zł. Mamy już gotową dokumentację na realizację tego zadania, które rozpoczniemy od rozpisania zamówienia przetargowego i uruchomienia procesu inwestycyjnego. Według naszych założeń budowa przedszkola potrwa około półtora roku. Przyszły rok upłynie też pod znakiem kolejnych inwestycji w ramach Kościańskiego Traktu Rekreacyjnego, których najważniejszym elementem będzie budowa pieszej kładki na Kościańskim Kanale Obry i Ulgi, przy zbiegu ulic Mostowej i Moniuszki. Zakres prac obejmie demontaż starych mostków i budowę nowej kładki. Po ich zakończeniu przystąpimy do uporządkowania terenu, który w znacznej mierze zostanie zagospodarowany na nowo. Powstaną m.in. nowe ścieżki. W przyszłym roku czeka nas także modernizacja kolejnych ulic. Na ten cel zamierzamy przeznaczyć 440 tys. zł. W ramach tej kwoty przebudowane zostaną dwie ulice: Stamma i Rezerwy Skautowej. Będziemy też kontynuować prace przy modernizacji Ratusza, który doczekał się w tym roku remontu parteru obejmującego główne wejście, korytarz i Urząd Stanu Cywilnego. Przyszłoroczne plany przewidują przebudowę Sali Ślubów i pomieszczeń pomocniczych oraz wymianę wewnętrznej instalacji gazowej i grzewczej. Myślimy też o pozyskaniu zewnętrznych funduszy na inne projekty. W tym celu w ramach rezerwy inwestycyjnej zabezpieczyliśmy w budżecie kwotę 2 mln zł. - Czy znany jest już przybliżony termin przewidywanego rozpoczęcia prac przy modernizacji linii kolejowej E59 na odcinku z Czempinia do Rawicza?  Na jakim etapie się to wszystko znajduje? - Po wielu latach starań ta wielka inwestycja kolejowa zbliża się do granic Kościana. Za nami cały proces dokumentacyjno-projektowy. Podpisanie umowy z głównym wykonawcą nastąpić ma z początkiem wiosny. Jeśli termin ten zostanie dotrzymany, to pierwsze prace przy modernizacji linii kolejowej mogłyby się rozpocząć w drugiej połowie roku. To dla nas kluczowa inwestycja. Budowa wiaduktów kolejowych nad ulicą Młyńską i Gostyńską doprowadzi do lepszego skomunikowania dwóch, przedzielonych torami, części miasta. Ujęcie tych obiektów w zakresie planowych robót było przedmiotem szeregu działań podejmowanych z naszej strony na przestrzeni ostatnich lat. Niemniej ważna była też kwestia "otwarcia" Gurostwa na miasto poprzez budowę przejścia podziemnego na wysokości ulicy Wyzwolenia. Spodziewamy się też intensyfikacji prac przy budowie drogi ekspresowej S5. Wykonawcy przewidują, że w przyszłym roku na terenie naszego dworca pojawią się transporty z kruszywem, które będziemy przemieszczać przejętą linią kolejową w stronę Bonikowa. - Prowadzone w tym roku prace remontowe w kościańskim ratuszu skłaniają do pytań o rewitalizację Rynku. Czy rysują się już na horyzoncie jakieś plany? - Jesteśmy na etapie przygotowywania dokumentacji projektowej obejmującej rewitalizację śródmieścia, a więc obszaru obejmującego Rynek, kamienice i bulwar. Musimy pamiętać, że Rynek oraz ulica Wrocławska są własnością powiatu. Sporo do powiedzenia w tej kwestii ma też konserwator zabytków. Jest jeszcze za wcześnie by mówić o szczegółach. Być może już w połowie przyszłego roku zapoznamy mieszkańców z naszymi propozycjami. Przy wyborze koncepcji musimy wziąć pod uwagę takie względy jak dostępność do Rynku, przejezdność przez miasto i układ handlowy. Niezwykle istotna jest też kwestia zachowania miejsc parkingowych w śródmieściu.
(Maciej Sibilak)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze

komentarz(0)

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

0%