Więcej zgonów niż urodzeń w gminie

Przyrost naturalny w gminie Kościan w 2022 był ponownie ujemny. Ogólna liczba mieszkańców także nieznacznie spadła w porównaniu do poprzedniego roku.

Liczba mieszkańców gminy na dzień 31 grudnia 2022 wyniosła 16 143. W porównaniu z 2021 rokiem oznacza to spadek o 24 osoby.

Na pobyt stały zameldowanych było 15950 (w 2021 roku – 15951), a na pobyt czasowy – 193 mieszkańców (w 2021 roku – 216). Wzrosła natomiast o 43 liczba gospodarstw domowych. Najwięcej mieszkańców przybyło tym razem miejscowościom Nowe Oborzyska, które obecnie liczą 481 osób (wzrost w ciągu roku o 53), Pelikan – 479 mieszkańców (wzrost o 25) oraz Kokorzyn – 611 mieszkańców (wzrost o 14).

Przyrost naturalny w gminie Kościan w roku 2022 był ponownie ujemny. Zmarło 181 mieszkańców (83 kobiety, 98 mężczyzn), a urodziło się 156 dzieci (75 dziewczynek, 81 chłopców).

W ostatnich latach wzrasta niestety liczba zgonów, a maleje liczba urodzeń. Liczby przedstawiają się następująco:

2022: urodzenia – 156, zgony – 181 (saldo: -25)
2021: urodzenia – 176, zgony – 196 (saldo: -20)
2020: urodzenia – 185, zgony – 177 (saldo: +8)
2019: urodzenia – 208, zgony – 134 (saldo: +74) 

Zgony w gminie Kościan w latach 2019-2022:
2019: 134
2020: 177
2021: 196
2022: 181