Gwarancja bezpieczeństwa

Polisy na życie zapewniają wsparcie dla ubezpieczonego i jego najbliższych. Osobom prowadzącym działalność gospodarczą spokój zapewnią z kolei ubezpieczenia dla firm. O dostępną na rynku ofertę związaną z tymi grupami ubezpieczeń pytamy eksperta, którym jest Aleksandra Cieślak, manager w CUK Ubezpieczenia w Kościanie.

Aleksandra Cieślak, Manager ds. Obsługi Klienta Indywidualnego i Biznesowego w CUK Ubezpieczenia w Kościanie.
Aleksandra Cieślak, Manager ds. Obsługi Klienta Indywidualnego i Biznesowego w CUK Ubezpieczenia w Kościanie.

– Czy ubezpieczenia na życie są popularne wśród klientów?
– Polacy coraz częściej sięgają po takie ubezpieczenia. Zapewniają one bowiem ochronę w wielu niespodziewanych sytuacjach, zarówno samego ubezpieczonego, jak i jego najbliższych. Jednym słowem pozwalają na spokojny sen bez obaw o przyszłość naszą i naszych bliskich.

– Jaki mamy wybór spośród polis na życie?
– Wybór jest duży, a wśród szerokiej gamy ubezpieczeń każdy znajdzie odpowiednie dla siebie, dostosowane do indywidualnych potrzeb. W naszym Centrum Ubezpieczeń oferujemy ubezpieczenia dla singla, dla pary, dla rodziny, dla seniorów. Popularne są także ubezpieczenia grupowe skierowane dla zakładów pracy, które obejmują pracowników. Ciekawym produktem jest ubezpieczenie na życie dla dziecka. To produkt oszczędnościowo-ochronny, który skierowany jest do rodziców, dziadków czy innych osób chcących zapewnić finansowe bezpieczeństwo dziecku w przyszłości. Opiekun wyznacza kwotę, jaką maluch ma mieć wypłaconą pomiędzy 18 a 25 rokiem życia.

– A jaki zakres ochrony gwarantują ubezpieczenia życia i zdrowia?
– Warianty są bardzo różne – od wąskich po szerokie, w zależności od potrzeb. Przykładowo ubezpieczenie na życie pod kredyt gwarantuje tylko spłatę kredytu na wypadek śmierci ubezpieczonego, co uchroni rodzinę przed problemami z bankiem. Ale ubezpieczenie na życie poza podstawowym zakresem śmierci i wypadku może obejmować także świadczenia szpitalne, leczenie specjalistyczne, operacje, rehabilitację, a także poważne choroby jak nowotwór czy zawał. Jeżeli chodzi o świadczenia szpitalne, ubezpieczenie obejmuje m.in. hospitalizację z powodu covid-19 i szeroki zakres Assistance po wypisie ze szpitala w przypadku pobytu na covid. Ponadto „życiówka” daje ochronę naszym najbliższym, na przykład może obejmować rekonwalescencję dziecka. Zabezpieczy nas także finansowo w razie niezdolności do pracy.

– Jak wysokie są składki na takie ubezpieczenie? Poczucie bezpieczeństwa nasze i bliskich jest ważne, ale wiele osób nie decyduje się na wykupienie polisy w obawie przed jej wysokimi kosztami.
– Koszty nie muszą być wcale duże. Oczywiście, im szerszy zakres ubezpieczenia, tym  będzie ono droższe, ale do wyboru mamy różne warianty. Przykładowo miesięczna składka na ubezpieczenie dla singla zaczyna się od 30 zł, dla rodziny od 50 zł. Składki naliczane mogą być również kwartalnie, półrocznie lub rocznie.

– Wróćmy jeszcze do ubezpieczeń dla firm. Poza ubezpieczeniami grupowymi dla pracowników, na rynku dostępne są również inne polisy dla firm. Jakie?
– Zgadza się. Oferujemy ubezpieczenia mienia dla firm, które chronią od żywiołów takich jak huragan, powódź czy ogień, ale także dają gwarancję wypłaty odszkodowania w przypadku dewastacji, rabunku czy kradzieży z włamaniem. Jest także OC dla firm w przypadku szkód wyrządzonych osobom trzecim. Ponadto sam właściciel może się ubezpieczyć od utraty dochodu w przypadku okresowej lub trwałej niezdolności do pracy w wyniku choroby czy inwalidztwa. Ofertę dobieramy indywidualnie do potrzeb. Ponadto ceniąc czas zabieganych przedsiębiorców dowozimy polisy bezpośrednio do klienta, dzięki czemu sam nie musi fatygować się z wizytą w naszym biurze. Choć oczywiście klientów zapraszamy również do indywidualnych wizyt, również w dobie epidemii. Nasze placówki zostały wyposażone w dodatkowe środki ochrony, są więc bezpieczne.

CUK UBEZPIECZENIA
Kościan
Plac Paderewskiego 12
tel. 508 892 610

Śmigiel
Plac Wojska Polskiego 9
tel. 65 549 88 88

Manager ds. Obsługi Klienta Indywidualnego i Biznesowego:
Aleksandra Cieślak, tel. 609 444 840