Dożynki powiatowo-gminne w Racocie [ZDJĘCIA]

Zorganizowane wspólnie przez samorządy powiatu kościańskiego i gminy Kościan dożynki odbyły się po dwóch latach przerwy związanej z pandemią. Była część obrzędowa, artystyczna i rozrywkowa.

Współorganizatorami tegorocznych dożynek były sołectwa wsi Czarkowo, Nacław i Widziszewo. Święto plonów rozpoczęło przejście korowodu dożynkowego składającego się z reprezentacji poszczególnych sołectw, władz samorządowych Ziemi Kościańskiej oraz zaproszonych gości na plac główny. Tutaj zebrani wzięli udział we mszy świętej w intencji rolników. Po niej rozpoczęła się część obrzędowo-artystyczna, której oprawę zapewnił Zespół Pieśni i Tańca „Żeńcy Wielkopolscy”. Symbolicznym momentem było przekazanie chleba dożynkowego na ręce gospodarzy uroczystości, czyli starosty Henryka Bartoszewskiego i wójta Andrzeja Przybyły. Włodarze przyjęli go z rąk starostów dożynek – Eweliny Ślotały i Grzegorza Hermanowicza.

Po dwóch latach przerwy znów się spotykamy, by w taki szczególny sposób podkreślić znaczenie i odpowiedzialność grupy zawodowej jaką są rolnicy i podziękować im za bezpieczeństwo żywnościowe naszego kraju – tymi słowami zwrócił się do zgromadzonych starosta Bartoszewski. To bezpieczeństwo nabrało szczególnego znaczenia w ostatnich tygodniach. Jesteśmy zaniepokojeni zjawiskami wojennymi, które znaczną część Europy i świata odcięły od źródeł żywności. Ukraina jako państwo była dostawcą znacznej ilości płodów rolnych, które bilansowały sytuację żywnościową świata. W tych dniach uzmysławiamy sobie jak wielkim znaczeniem jest produkcja żywności.

Z kolei przemawiający po staroście drugi gospodarz, czyli wójt Andrzej Przybyła zwrócił uwagę na siłę tkwiącą w mieszkańcach gminy Kościan. – Bardzo często nasza gmina jest postrzegana jako bogata poprzez miliony, które mamy w naszym budżecie. A ja to bogactwo postrzegam przez wspaniałych ludzi, którzy potrafią włączyć się i wspólnie zorganizować wspaniałe imprezy. Kreatywność i chęć działania mieszkańców to moim zdaniem największe bogactwo naszej gminy – podkreślał wójt.  

Następnie wójt i starosta wspierani przez młodzież przystąpili do częstowania zgromadzonych dożynkowymi bochenkami chleba. W tym czasie zgromadzonym czas umilały śpiewające „Kokorzynianki”, a następnie grupa dudziarzy z „Żeńców Wielkopolskich”.

Rozrywka

Ponadto na przybyłych czekały liczne atrakcje w postaci stoisk gastronomicznych i handlowych, a także dmuchanych zamków i trampolin dla najmłodszych. Było także kilka ciekawych wystaw, a chętni mogli także skorzystać z płatnych przelotów śmigłowcem, z których część dochodu była przeznaczona na cel charytatywny na rzecz Nadii Chudzińskiej z Kokorzyna chorującej na nowotwór piersi. Datki zbierane były ponadto do puszek.

W części koncertowej wystąpili Kasia Marona z zespołem i Jacek Silski. Komu było jeszcze mało rozrywki, mógł się wytańczyć podczas wieczornej zabawy z zespołem Pagost.

Konkurs na dożynkowy wieniec

 Podczas dożynek przeprowadzono również konkurs na wieńce przygotowane przez sołectwa gminy Kościan. W kategorii wieńców tradycyjnych zwycięzcą zostały Witkówki. Drugie miejsce przyznano natomiast sołectwu Darnowo, a trzecie Kurowo. Wśród wieńców współczesnych triumfowały natomiast Stare Oborzyska, drugie miejsce powędrowało do Katarzynina, a trzecie do Januszewa.

Fot. Milena Waldowska