Zwycięskie projekty budżetu obywatelskiego Czempinia

Zakończyło się liczenie i weryfikacja głosów w tegorocznym Budżecie Obywatelskim Gminy Czempiń. Głosowanie zadecydowało, na jakie zadanie z kategorii „duże” i „małe” powinno zostać wydane odpowiednio 48 i 12 tysięcy zł.

Wśród dużych projektów mieszkańcy swymi głosami zdecydowali o realizacji zadania „Poprawa infrastruktury sportowej na boiskach UKA AS Czempiń„. Ta propozycja otrzymała 560 głosów W ramach projektu zakupione i zamontowane zostaną dwie zadaszone ławki dla zawodników rezerwowych na boiskach piłkarskich Uczniowskiego Klubu Sportowego „AS” Czempiń. Kabiny – ławki rezerwowych są niezbędnym elementem każdego stadionu. Ich obecność na boisku wymagana jest przepisami licencyjnymi, a celem jest ochrona zawodników przed deszczem i wiatrem podczas zawodów sportowych.

Z kolei wśród propozycji małych projektów zwycięzcą został „Zakup zestawu nagłaśniającego wraz z niezbędnymi elementami do organizacji wydarzeń sportowo-rekreacyjnych na boiskach UKS AS Czempiń”. Zadanie to otrzymało 477 głosów. W ramach projektu zakupiony zostanie przenośny zestaw nagłaśniający, namiot oraz zestawy biesiadne tzw. ławo-stoły. Zakupione elementy będą wykorzystywane na boiskach piłkarskich Uczniowskiego Klubu Sportowego „AS” Czempiń przy ul. Wspólnej 11 podczas meczów ligowych, imprez sportowo-rekreacyjnych i festynów organizowanych przez klub, Szkołę Podstawową oraz Przedszkole Samorządowe.


Łącznie dużych projektów zgłoszonych pod głosowanie było 3, natomiast małych 4. Przewaga głosów w projektach dużych była dość duża, a pierwsze miejsce od drugiego dzieliło 80 głosów. Wśród małych projektów przewaga głosów zwycięskiej propozycji nad drugą w kolejności była już mniejsza i wyniosła 14. Realizacja  wyłonionych zadań nastąpi w 2023 roku. Opis wszystkich zadań można znaleźć na stronie: https://czempin.budzet-obywatelski.org/wyniki.