ZUS rozpoczął wysyłkę listów

Każdy, kto ma odłożoną choćby złotówkę w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, otrzyma wkrótce informację o stanie swojego konta. Warto do niej zajrzeć i sprawdzić wartość odłożonych składek oraz wyliczoną hipotetyczną emeryturę.

„Informacja o stanie konta ubezpieczonego” zostanie rozesłana do ponad 20 mln osób w całej Polsce, a w Wielkopolsce trafi do 2 mln osób.

Informacja opisuje stan konta emerytalnego na 31 grudnia 2018 r. Zakład przygotowuje ją dla każdej osoby, która na koncie w ZUS ma zapisaną co najmniej jedną składkę. Dokument przedstawia sumę zwaloryzowanych składek oraz kwotę kapitału początkowego. Wskazuje też, ile składek ubezpieczony zgromadził na dziedziczonym subkoncie w ZUS oraz jaka kwota trafiła do otwartego funduszu emerytalnego (jeżeli dana osoba jest członkiem OFE). Informacja zawiera również zestawienie składek emerytalnych z poszczególnych miesięcy ubiegłego roku.

Ponadto osoby, które mają co najmniej 35 lat, dostaną także wyliczenia tzw. hipotetycznej emerytury. Z otrzymanej informacji będzie można dowiedzieć się o jej wysokości w dwóch wariantach: gdyby ubezpieczony do emerytury już nie pracował, tylko bazował na dotychczas  zebranych składkach oraz gdyby pracował i odprowadzał składki w średniej wysokości dotychczasowych wpłat.

Dodatkowe dwa warianty uwzględniają ponadto w emeryturze także składki z subkonta w ZUS. Osoby zarejestrowane na Platformie Usług Elektronicznych ZUS informację o stanie konta znajdą na swoim profilu na PUE.