ZUS ostrzega przed oszustami

Zakład Ubezpieczeń Społecznych uczula swoich klientów przed fałszywymi mailami, których rzekomo jest nadawcą. Otwarcie załączników grozi zainfekowaniem komputera i kradzieżą danych wrażliwych.

W ostatnich dniach do niektórych osób zostały przesłane wiadomości elektroniczne zatytułowane „Składka” z informacją o błędnie opłaconych składkach. Korespondencja ma pochodzić z kancelarii ZUS. W stopce adresowej widnieje natomiast rozwinięcie „gov.pl”, którego Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie używa. Każda z wiadomości ma dołączony załącznik, teoretycznie z informacją o błędnie opłaconych składkach.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że drogą mailową nie kieruje do swoich klientów informacji o rozliczeniach składkowych. Za pośrednictwem korespondencji elektronicznej płatnicy nie otrzymują żadnych wezwań do zapłaty, czy też informacji o nadpłatach. – Drogą elektroniczną kontaktujemy się jedynie z tymi klientami, którzy mają konto na portalu Platformy Usług Elektronicznych i wybrali taką właśnie formę kontaktu. E-mail w takim przypadku zawsze zawiera imię i nazwisko konkretnego pracownika ZUS – wyjaśnia Marlena Nowicka, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w Wielkopolsce.

ZUS ostrzega, by w żadnym przypadku nie odpowiadać na maile, które rzekomo pochodzą z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ani nie otwierać zawartych w korespondencji załączników. Korespondencja tego typu ma bowiem najczęściej na celu zainfekowanie komputera lub uzyskanie dostępu do danych, które zapisane są w jego pamięci.

W sytuacji, w której ktokolwiek ma wątpliwości co do nadawcy otrzymanej korespondencji, proszony jest o kontakt z najbliższą placówką ZUS lub Centrum Obsługi Telefonicznej pod numerem: 22 560 16 00 lub adresem mailowym cot@zus.pl.