Zostań fizjoterapeutą

Wiele młodych osób, które w tym roku przystąpią do matury, stanie przed dylematem dalszej edukacji. Dobrym pomysłem mogą być studia z zakresu fizjoterapii, które gwarantują poszukiwany fach w ręku.

Jednolite studia magisterskie na kierunku fizjoterapia oferuje Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie. Absolwent tego kierunku jest wysokiej klasy specjalistą świadomym współodpowiedzialności za zdrowie i życie pacjenta.

Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje wykształcenie i przygotowanie zawodowe do pracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi, przede wszystkim w zakresie stosowania czynników naturalnych (fizykalnych) w profilaktyce oraz w celach leczniczych. Studia te są zgodne z wymaganiami ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty.

Absolwent uzyskuje kompetencje w obszarze wiedzy, umiejetności oraz kompetencji społecznych. W obszarze umiejętności potrafi między innymi wykonywać techniki metod specjalnych, zabiegi z zakresu kinezyterapii, terapii manualnej, fizykoterapii, masażu leczniczego, wykorzystując również do tego sprzęt specjalistyczny, potrafi interpretować zmiany patologiczne schorzeń, prawidłowo przeprowadzić badanie funkcjonalne pacjenta.

Umie także przygotować i prowadzić program fizjoterapeutyczny oraz program adaptowanej aktywności ruchowej, zajęcia  rekreacyjne, zdrowotne, sportowe oraz promocji zdrowia dla różnych grup społecznych.

Szczegółowe informacje na temat tego kierunku, a także dane kontaktowe można znaleźć na stronie PWSZ.