Zniesiono zakaz wstępu do lasów i parków

W ramach nowego reżimu sanitarnego rząd zdecydował o zniesieniu zakazu wstępów do lasów i parków. Tereny te zostaną otwarte od poniedziałku 20 kwietnia. Złagodzono też przepisy w handlu.

Za nami trudny czas wyrzeczeń. Dzięki wprowadzonym obostrzeniom w dużym stopniu udało nam się zapanować nad niekontrolowanym rozprzestrzenianiem koronawirusa. Przed nami trudny czas walki z epidemią w ramach obostrzeń, które chcemy też łagodzić mówił podczas konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki. – Od 20 kwietnia przystępujemy do nowego etapu zdejmowania obostrzeń. Zniesiony zostanie zakaz wstępów do lasów i parków. Nie traktujmy tego jako zaproszenia do niekontrolowanej rekreacji. Złagodzone zostaną też przepisy w handlu. W sklepach o powierzchni do 100 m kw. będą mogły przebywać jednocześnie 4 osoby na jedną kasę.

Wciąż będzie trzeba zachowywać bezpieczny dystans i zakrywać twarze. Z obowiązku noszenia maseczek zwolnieni zostali rolnicy. Należy się liczyć z tym, że jeszcze przez długi czas obowiązywać będzie zakaz zgromadzeń oraz organizowania imprez i koncertów.

Najważniejsze zmiany w punktach:

Nowe zasady w handlu i usługach
– w sklepach o powierzchni do 100 m kw. będą mogły przebywać jednocześnie 4 osoby na jedną kasę;
– w sklepach o powierzchni powyżej 100 m kw. – 1 osoba na 15 m kw. powierzchni;

Możliwość przemieszczania się w celach rekreacyjnych (dystans społeczny i maseczka);

Otwarty wstęp do lasów i parków, z wyłączeniem placów zabaw;

Możliwość uczestnictwa w uroczystościach religijnych (1 osoba na 15 m kw. powierzchni), dotyczy to również pogrzebów;

Wyłączenie z ograniczenia przemieszczania się bez dorosłego osób powyżej 13. roku życia.