Zmiany w zarządzie powiatowym LOK w Kościanie

Zmniejszyła się liczba członków zarządu z dziesięciu do dziewięciu. Ponadto ograniczono liczbę wiceprezesów z trzech do jednego. Prezesem pozostaje Robert Sekuła, który będzie pełnił tę funkcję kolejną kadencję.

Nowy Zarząd Powiatowej Organizacji Ligi Obrony Kraju został wybrany korespondencyjnie. kadencja kończyła się w listopadzie ub., ale z uwagi na epidemię wybory przeprowadzono dopiero teraz. Ponadto wyłoniono skład komisji rewizyjnej na lata 2020-2025 oraz delegatów na Wojewódzki Zjazd Delegatów LOK, który odbędzie się 29 maja br. w Poznaniu.

Uszczuplony zarząd łatwiej będzie mógł realizować postawione sobie zadania, a dzięki wyznaczeniu członkom zarządu odpowiednich funkcji, każdy wie na jakim obszarze może się skupić. Mam nadzieję, że taki system się sprawdzi i będą widoczne tego efektytłumaczy prezes Robert Sekuła.

W skład Zarządu Powiatowej Organizacji LOK w Kościanie weszli:
1. Prezes Robert Sekuła
2. Wiceprezes Jerzy Wiśniewski
3. Sekretarz – Hania Marcinowska
4. Skarbnik – Maria Matuszewska
5. Członek ds. organizacyjnych Piotr Marcinowski
6. Członek ds. sportowych Czesław Dodat
7. Członek ds. technicznych Marek Ratajski
8. Członek ds. funduszy Bartosz Nowakowski
9. Członek ds. broni i amunicji Dariusz Wyrzykiewicz

Komisja Rewizyjna LOK Kościan:
1. Zdzisław Nowacki
2. Jacek Tomczak
3. Michał Wesołek

Jak zapowiada prezes, organizacja zamierza dalej realizować postawione pięć lat temu zamierzenia do których należy m.in. modernizacja strzelnicy oraz rozwój strzelectwa sportowego i tworzenie nowych klubów. Jeśli wszystko pójdzie pomyślnie, jeszcze w tym roku powinien rozpocząć się pierwszy etap remontu na strzelnicy.

Ponadto w najbliższym czasie zarząd będzie się skupiać na rozpoczęciu sezonu strzeleckiego, który z uwagi na pandemię został przesunięty. W planach jest uruchomienie ponownie Ligi Strzeleckiej LOK Kościan, która w ubiegłym roku cieszyła się ogromnych zainteresowaniem. Zapowiadane są również otwarte zawody strzeleckie podczas różnych świąt państwowych.

W najbliższych planach jest Akcja Lato z LOK 2021, czyli cykl szkoleń i turniejów skierowanych dla dzieci i młodzieży od 7 do 18 roku życia.

W dalszym ciągu będziemy również rozwijać Młodzieżowy Klub Strzelecki LOK Kościan i prowadzić kolejne nabory zainteresowanej treningami młodzieży. Zależy nam także na rozwoju Klubu Żołnierza Rezerwy, który w swoich szeregach skupia nie tylko wojskowych, ale także sympatyków wojskowości i strzelectwa. W planach mamy też założenie Klubu Łuczniczego w LOK. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do kontaktupodsumowuje Robert Sekuła.