Zmiany w organizacji ruchu

Po zamknięciu dla samochodów przejazdu kolejowego na ul. Gostyńskiej, wprowadzona zostanie nowa organizacja ruchu. Przejazd zostanie zamknięty po 3 czerwca.

Po zamknięciu przejazdu na Gostyńskiej do Kościana w tej części miasta będą mogły wjechać jedynie ciężarówki dojeżdżające do lokalnych firm.

W obrębie Kościana zmiany w ruchu obejmą ulice sąsiadujące z Gostyńską.
Będą to następujące zmiany:
ul. Narutowicza stanie się w dwukierunkowa
ul. Baraniaka będzie dwukierunkowa na odcinku pomiędzy ulicami Szkolną a Poznańską. Ponadto dla wyjeżdżających na ul. Poznańską ma obowiązywać nakaz jazdy w prawo, w kierunku ronda. Nie będzie zatem możliwości  wyjazdu w stronę miasta.
– ul. Ciszaka – od strony ulicy Gostyńskiej będzie ustawiony znak informujący o tym, że jest to droga bez wyjazdu. Będzie można zatem dostać się na targowisko i tą samą drogą trzeba będzie wyjechać.
– ul. Berwińskiego – już w tej chwili jest to ulica dwukierunkowa, jednak bez możliwości wjazdu na nią, a także wyjazdu od strony Gostyńskiej. Ruch na ulicy służy zatem do dojazdu i wyjazdu z posesji.

Nastąpi także zmiana sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Grodziska-Gostyńska, Piłsudkiego-Poznańska. Już w tej chwili są wprowadzane pewne zmiany pod tym względem, dlatego należy być czujnym i nie jeździć na pamięć.

Jeszcze jedna zmiana dotyczy samochodów ciężarowych. Wszystkie takie pojazdy poruszające się od strony ul. Północnej w kierunku krzywego ronda, nie będą mogły zjechać z niego w kierunku miasta. Będą zatem miały nakaz jazdy w prawo. Dodajmy, że powinny to być tylko pojazdy wyjeżdżające z firm, które mają swe siedziby w Kościanie. Dla ciężarówek, poruszających się drogą wojewódzką nr 308, dla których przejazd przez Kościan stanowi jedynie tranzyt, będzie obowiązywał zakaz wjazdu do miasta. Takie pojazdy mają kontrolowane przez policję, by nie próbowały łamać zakazu.

Czekamy wszyscy na godzinę zero – mówi burmistrz Piotr Ruszkiewicz. – Pocieszające jest to, że za chwilę rozpoczną się wakacje, a związku z tym będzie także mniejszy ruch w mieście.