Zmiana organizacji ruchu w Pianowie

Urząd Gminy Kościan informuje o wprowadzeniu od 22 czerwca tymczasowej organizacji ruchu w Pianowie. Ma to związek z rozpoczynającym się remontem drogi.

Utrudnienia w ruchu z możliwymi przerwami w zależności od stopnia zaawansowania prac potrwają do końca września 2022 r. Należy liczyć się jednak z okresowymi zamknięciami drogi podczas których obowiązywać będą objazdy (plan objazdów zaznaczono na mapce).

Remontowany będzie liczący ponad 700 m odcinek drogi posiadający obecnie liczne ubytki i pęknięcia. Remontowany odcinek zyska nową nawierzchnię bitumiczną wraz z przebudową zjazdów i chodnika. Ponadto w ramach prac zostaną przebudowane dwa betonowe przepusty oraz kolidująca sieć wodociągowa. Zamontowane zostanie także oświetlenie uliczne z aluminiowymi słupami i oprawami typu  LED. Wykonawca ma 5 miesięcy na przeprowadzenie wszystkich prac, choć utrudnienia w ruchu przewidywane są do końca września.

 Koszt inwestycji to ponad 2,8 mln zł, a zadanie zostanie dofinansowane z Narodowego Funduszu Polski Ład.