Zmiana organizacji ruchu w okolicy Rynku

Od piątku, 23 grudnia zostaną wprowadzone nowe zasady ruchu w centrum Kościana. Mają one bardziej charakter kosmetyczny i porządkujący ruch. Tym niemniej trzeba patrzeć na znaki.

Objazd z kierunku ulicy Wrocławskiej pozostaje bez zmian, tzn. konsekwentnie jest poprowadzony ulicami Wyszyńskiego, Wodną i Garbarską do ul. Szczepanowskiego. Jedyną zmianą jest podporządkowanie wyjazdu z ulicy Masztalerza samochodom jadącym ulicą Wodną i Garbarską poprzez wprowadzenie znaku „stop”. Dotychczas pojazdy wyjeżdżające z tej ulicy miały pierwszeństwo przejazdu.

Dodatkowo na ul. Wrocławskiej (początek deptaka) zostanie przywrócony znak B-1 (zakaz ruchu). Zostaną również wprowadzone tablice prowadzące na skrzyżowaniach ulic Wyszyńskiego-Kościelna, Szczepanowskiego-Rzemieślnicza oraz Wyszyńskiego-Szpitalna.

Istotna zmiana dotyczy jednak ulicy Kościelnej. Na nią wjazd będzie możliwy tylko dla mieszkańców do posesji, pojazdów budowy oraz służb miejskich.