Zmiana ciągów komunikacyjnych na terenie szpitala

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie informuje o rozpoczęciu od najbliższego poniedziałku, 10 października budowy dojścia do budynku głównego szpitala od strony linii kolejowej.

Szpital powiatowy w Kościanie

W związku z tym dojście do niektórych oddziałów odbywać będzie się przez Szpitalny Oddział Ratunkowy. Zmiana dotyczy dojścia do następujących komórek organizacyjnych:
– Oddział Chirurgiczny;
– Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu;
– Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii;
– Oddział Wewnętrzny;
– Poradnie Specjalistyczne;
–  Pracownie:  RTG, Endoskopii, USG.

Ponadto z powodu prac remontowych wjazd na teren szpitala będzie ograniczony. Modernizacja potrwa około dwóch miesięcy. O wszelkich zmianach szpital będzie informować na bieżąco.