Zmarł Stanisław Bartczak, radny miejski Kościana kilku kadencji

Doc. dr inż. Stanisław Bartczak był radnym Rady Miejskiej Kościana w latach 1994-1998 oraz 2002-2018.

Śp. Stanisław Bartczak w Radzie Miejskiej działał aktywnie. Był wieloletnim członkiem i przewodniczącym Komisji Rewizyjnej, przewodniczącym Komisji Statutowej, a także członkiem Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej.

Ponadto działał w Radzie Osiedla „Śródmieście”. Zawodowo był związany z Politechniką Poznańską, na której pełnił funkcję wykładowcy.