Zmarł Jan Pawlak, były radny miejski Kościana

Śp. Jan Pawlak był radnym oraz wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej Kościana w latach 1994-1998. Ponadto działał w izbie rzemieślniczej na poziomie lokalnym i centralnym, udzielał się również w sporcie.

Jan Pawlak w Radzie Miejskiej poza pełnieniem funkcji wiceprzewodniczącego, był również członkiem Komisji Prawa i Porządku Publicznego oraz Komisji Spraw Komunalnych i Ochrony Środowiska.

Wieloletni aktywny działacz Cechu Rzemiosł Różnych w Kościanie, Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu oraz członek władz Związku Rzemiosła  Polskiego w Warszawie. Ponadto założyciel i prezes Klubu Bokserskiego im. Feliksa Stamma w  Kościanie.

Za swą szeroką działalność został odznaczony licznymi nagrodami, w tym m.in.: Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, złotą odznaką „Za Zasługi dla Sportu”, złotą odznaką Polskiego Związku Bokserskiego. Ponadto był laureatem nagrody Wiadomości Kościańskich za krzewienie wielkopolskiej idei pracy organicznej oraz został nagrodzony statuetką „Kościan Dziękuje” za aktywną działalność w organizacjach pozarządowych i gospodarczych. Otrzymał również brązowy i srebrny medal „Zasłużony w Posłudze dla Kościoła i Narodu” przyznawany przez Prymasa Polski.