Zdalne sesje rad

Za nami sesje na odległość Rady Gminy Kościan oraz Rady Powiatu Kościańskiego. W maju odbędzie się jeszcze sesja Rady Miejskiej Kościana.

Poprzednie sesje radnych odbyły się w styczniu i w lutym. Później sytuacja związana z epidemią spowodowała, że zaplanowane na marzec posiedzenia zostały odwołane.

Wprawdzie niektóre decyzje można było wprowadzić do życia innym aktem prawnym niż uchwałą, to jednak są takie, które wymagają głosowania rady. Dlatego dłuższe czekanie z sesjami mogłoby spowodować paraliż w działaniu samorządów. Ze względów bezpieczeństwa zdecydowano się na sesje zdalne. Rada Gminy i Rada Powiatu mają je już za sobą, przy czym oba samorządy zdecydowały się na inne rozwiązania techniczne.

Podczas sesji Rady Gminy Kościan, która odbyła się 4 maja, fizycznie w obradach brali udział jedynie przewodniczący Rady Jan Szczepaniak oraz wójt Andrzej Przybyła, radni natomiast obserwowali obrady w internecie. Głosowanie odbyło się natomiast korespondencyjnie. Polegało ono na tym, że radni jeszcze przed sesją wraz z projektami uchwał otrzymali karty do głosowania i oddawali na nich swój głos. Następnie trafiły one do przewodniczącego, który odczytywał głosy podczas sesji. W czasie trwania posiedzenia radni mieli możliwość kontaktu i ewentualnego zadawania pytań.

Z kolei sesja Rady Powiatu odbyła się w całości wirtualnie. Każdy z radnych przebywał w oddzielnym pomieszczeniu i oddawał głos na swoim komputerze. Istniała możliwość zadawania pytań i dyskusji poprzez czat.

Przed nami sesja Rady Miejskiej Kościana zaplanowana na 14 maja i ona również ma odbyć się zdalnie.