Zdalne nauczanie w szkołach w Kościanie i Czempiniu

W "Kolbergu" od czwartku, 8 października obowiązuje zdalne nauczanie z powodu wykrycia koronawirusa u jednej z uczennic. Z kolei w placówkach w gminie Czempiń nauczanie na odległość wprowadzono z uwagi na wykrycie wirusa u jednego z pracowników.

Dyrekcja I Liceum Ogólnokształcącego im. Oskara Kolberga w Kościanie podjęła decyzję o zdalnym nauczaniu od 8 do 12 października włącznie. Decyzja ta uzyskała akceptację Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Z kolei w związku z potwierdzonym przypadkiem zakażenia wirusem SARS- COV-2 u pracownika Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego w Czempiniu burmistrz podjął decyzję o zmianie systemu pracy w podległych samorządowi placówkach edukacyjnych. I tak w trybie zdalnym w dniach 8-9 października (bez zapewnienia opieki w przedszkolu) funkcjonować będą oddziały Przedszkola Samorządowego przy ul. Nowej i ul. Borówko Stare w Czempiniu.

W Szkole Podstawowej w Czempiniu zdecydowano natomiast o nieprowadzeniu w jakiejkolwiek formie zajęć dydaktycznych w czwartek 8 października. Natomiast w piątek 9 października oraz w poniedziałek 12 października zajęcia wszystkich oddziałów i klas odbywać będą się w trybie nauczania zdalnego.

Należy mieć na uwadze fakt, że sytuacja jest dynamiczna, a decyzje dotyczące długości kwarantanny uczniów i pracowników placówek edukacyjnych mogą ulec zmianie.

Szczegółowy komunikat burmistrza Czempinia Konrada Malickiego w sprawie organizacji pracy placówek można znaleźć na stronie Urzędu Gminy.