Zbudują sieć wodociągową w strefie inwestycyjnej w Pianowie

Gmina Kościan rozstrzygnęła przetarg na budowę nowej sieci wodociągowej. Sieć jest tym bardziej potrzebna, gdyż pojawili się nowi inwestorzy.

Ogłoszony przetarg spotkał się z dużym zainteresowaniem ze strony wykonawców, bo do Urzędu Gminy wpłynęło 9 ofert, choć jedna została odrzucona z powodu braku kilku danych.

Najkorzystniejszą cenowo ofertę przedstawiła firma EKO-BUDOWA Grzegorz Oniszczuk z Międzyrzecza, która koszt budowy oszacowała na 78 tys. zł. Co ciekawe, wszystkie pozostałe kalkulacje przekraczały 100 tys. zł, a jedna z firm prace oszacowała na 237 tys. zł.

Zadanie obejmuje budowę sieci wodociągowej z rur PE 100 SDR 17 PN 10, o średnicy 110 mm i długości 630 m. Termin wykonania zamówienia wynosi 5 tygodni od dnia podpisania umowy.