Zawody strzeleckie

Z okazji Święta Wojska Polskiego w niedzielę 18 sierpnia na strzelnicy LOK w Kościanie odbędą się zawody dla mieszkańców powiatu. Z kolei w sobotę zostanie przeprowadzony mini turniej strzelecki.

Organizatorem zawodów są LOK, Urząd Miejski Kościana i Starostwo Powiatowe w Kościanie. Zawody rozpoczną się o godz. 10.00 na strzelnicy LOK Kościan przy Pl. Wolności 21.

Warunki strzelania:
– konkurencja – karabinek sportowy (kbks) 50 m;
– cel – tarcza sportowa TS-1;
– pozycja – leżąc;
– liczba strzałów – 3 strzały próbne i 7 ocenianych;
– finały – 2 strzały próbne i 3 oceniane;
– czas strzelania ocenianego – 10 min.;
– dolna granica wieku – ukończone 13 lat;
– broń i amunicję zapewnia organizator;
– w zawodach mogą brać udział mieszkańcy powiatu kościańskiego.

Z kolei mini turniej strzelecki zostanie przeprowadzony w ramach Ligi Strzeleckiej LOK Kościan 2019. Zawody odbędą się w sobotę 17 sierpnia w godz. 16.00-18.00. Wpisowe wynosi 10 zł (młodzież 5 zł), liczba strzałów to 10, ilość serii jest nieograniczona, a dolna granica wieku dla uczestników wynosi 13 lat.