Zaśmiecone przydrożne rowy

Na zlecenie Zarządu Dróg Powiatowych przeprowadzono coroczną akcję sprzątania poboczy wzdłuż dróg powiatowych. Niestety śmieci uzbierano znacznie więcej niż w ubiegłym roku.

W ubiegłym roku do akcji sprzątania terenów przydrożnych włączyło się również Nadleśnictwo Kościan.

Łączny odcinek ponad 370 km biegnący wzdłuż dróg sprzątały dwie firmy. Ilość śmieci mocno wzrosła w porównaniu z ubiegłym rokiem. W 2019 roku zebrano 14 ton śmieci. W tym roku przy drogach powiatowych zebrano ponad 24 tony odpadków i śmieci.

Faktem jest, że przez epidemię koronawirusa akcję przeprowadzono nieco później niż w ubiegłym roku, więc śmieci mogło być trochę więcej, jednak i tak nie tłumaczy to aż takiego wzrostu odpadów.

Koszt zbierania śmieci wyniósł 37 632 zł, natomiast ich utylizacja pochłonęła 17 402 zł. Łącznie zatem jest to kwota ponad 55 tys. zł.