Zaśmiecona gmina Śmigiel [ZDJĘCIA]

Kierowane do mieszkańców apele o niezaśmiecanie gminy Śmigiel nie znajdują odzewu. Niektórzy wolą wyrzucić odpady do rowu, niż wywieźć je do PSZOK-u w Koszanowie.

Zaśmiecona gmina Śmigiel

Pracownicy gminni wciąż napotykają na porzucone śmieci, które trzeba wywozić i ponosić w związku z tym koszty. – Po raz kolejny gmina Śmigiel będzie musiała wydać środki publiczne na usunięcie wyrzuconych odpadów, a mogły być one wydatkowe z korzyścią dla wszystkich mieszkańców, np. na chodniki, drogi, oświetlenie uliczne, itp.mówi zastępca burmistrza Śmigla Marcin Jurga.

Niektórym mieszkańcom sprawia trudność sprawdzenie godzin otwarcia PSZOK-u w Koszanowie. Zastając zamknięty PSZOK, porzucają śmieci przy drodze.

Przed udaniem się do PSZOK-u warto zadzwonić i skonsultować możliwość oddania wybranego rodzaju odpadów oraz godzin otwarcia punktu. Numer telefonu do PSZOK w Koszanowie to: 506 182 297.

Zdjęcia przedstawiają śmieci zgromadzone na drodze prowadzącej do PSZOK-u.