Założą nakładki na wodomierze

Spółka Kościańskie Wodociągi wprowadza zdalny system odczytu wodomierzy dla wszystkich swoich klientów. Mieszkańcy nie będą już musieli czekać na wizytę inkasenta.

To część wieloetapowego projektu. Pierwszym etapem była wymiana wodomierzy przeprowadzona 5 lat temu. Pozwoliła ona na ograniczenie strat wody na sieci. Drugim etapem ma być tzw. strefowanie, czyli podzielenie Kościana na siedem stref pomiarowych. To bardzo ważne, by jak najszybciej zlokalizować awarię. – Przykładem może być awaria na os. Jagiellońskim. Przez 12 dni wyciekała nam woda z sieci wodociągowej. Gdybyśmy nie mieli opomiarowania, nie wiedzielibyśmy o tym w ogóle, gdyż woda przedostawała się prosto do kanalizacji deszczowej. Sto metrów sześciennych wody na dobę moglibyśmy gubić przez wiele lattłumaczy Dawid Borkowski, prezes Wodociągów Kościańskich Sp. z o.o.

 Uzupełnieniem całego systemu monitoringu – istotnym z punktu widzenia każdego klienta – będzie montaż nakładek zainstalowanych bezpośrednio na wszystkich wodomierzach. Dla spółki oznacza to przede wszystkim ciągłe monitorowanie wszystkich wodomierzy, a dla klientów automatyczny odczyt liczników bez konieczności regularnych wizyt inkasenta w domu.

Nakładki będą montowane w najbliższych miesiącach przez pracowników wodociągów u mieszkańców Kościana, a także Kiełczewa i Kurzej Góry. Każdy z pracowników będzie wyposażony w plastikowy identyfikator oraz stosowne pismo z podpisem i pieczątką.