Zakończono przebudowę drogi w Srocku Wielkim

Drogę przebudowano i poszerzono, a na jej remont wsparcie otrzymało starostwo powiatowe w Kościanie w wysokości 1 mln 375 tys. zł.

Powiatowa inwestycja była realizowana jako zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 2491P na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3911P do miejscowości Srocko Wielkie”.

Łączny koszt prac wyniósł blisko 2,2 mln zł, z czego 1 mln 375 tys. zł pochodziło z unijnych środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Z kolei dofinansowanie z gminy Czempiń wyniosło 450 tys. zł. Pozostałe koszty sfinansowane zostały z budżetu powiatu kościańskiego.

Wyremontowano odcinek o długości prawie 2,5 km. Na odcinku o nawierzchni bitumicznej, który ma ponad 1200 metrów droga została poszerzona do 5,5 m. Starą nawierzchnię usunięto, położono nową nawierzchnię, a pobocza zostały utwardzone i wzmocnione. Odtworzono i odmulono rowy. W Srocku Wielkim ułożono chodniki i krawężniki.

Z kolei na odcinku gruntowym wybudowano nową drogę o długości 1250 m. Droga została wzmocniona, ułożono kolejne jej warstwy. Cała droga została oznakowana.

Prace wykonało Przedsiębiorstwo Drogowe „DROGBUD” – Gostyń Sp. z o.o.

Fot. Starostwo Powiatowe w Kościanie