Zakończono prace ziemne na Wrocławskiej

Wszelkie roboty związane z wymianą instalacji wodociągowej na ul. Wrocławskiej w Kościanie zostały zakończone. Teraz rozpoczęto przygotowania do brukowania deptaka.

Jak informują Wodociągi Kościańskie na zlecenie których prowadzone były prace podziemne, wymieniono wodociąg, a także kanalizację sanitarną i deszczową. Prace te wykonało Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Budowlanych Ecobud Jerzy Marciniak z Czempinia.

Głębokie wykopy zostały zasypane i przystąpiono do kolejnego etapu robót, czyli przygotowania ulicy na odcinku od Szewskiej do Rynku do jej brukowania. Częścią naziemną zajmie się już firma Polskie Surowce Skalne sp. z o.o. Grupa Budowlana z Bielan Wrocławskich. Prace brukowe potrwają przynajmniej dwa miesiące.

– Zakładamy że w sierpniu ulica powinna mieć już nawierzchnię. Nie będzie wprawdzie w pełni skończona, ale już otwarta – informuje Kinga Czarnecka, zastępca burmistrza. – Co do Rynku, prace potrwają dłużej. Mieliśmy już kilka nieprzewidzianych sytuacji w postaci kolizji podziemnych i awarii, ale termin sfinalizowania inwestycji do końca roku jest na tym etapie realny.

Nowa nawierzchnia na deptaku ma się składać z mozaiki granitowej, podobnie jak na Rynku. Kostka brukowa, która znajdowała się tu przed remontem nie zniknie jednak całkowicie. Zostaną z niej ułożone prostokąty w środkowej części ulicy.