Zakończono budowę drogi na os. Konstytucji

Nowa droga przebiega od ul. Północnej wzdłuż ogródków działkowych i łączy się z istniejącą już drogą utwardzoną prowadząca do ul. Czempińskiej. Koszt inwestycji wyniósł 1,2 mln zł.

Prace obejmowały roboty przygotowawczo-rozbiórkowe, wykonanie podbudowy oraz nawierzchni jezdni, chodnika wraz z miejscami postojowymi, a także oznakowanie pionowe i poziome. Ponadto na drodze pojawiło się oświetlenie ledowe oraz posadzono drzewka. Inwestorem nowej drogi jest samorząd Kościana, a budowa została częściowo dofinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych.

– Droga z pewnością przyczyni się do usprawnienia komunikacji samochodowej w tej części miasta, gdyż kierowcy jadący ulicą Północną od strony wiaduktu i skręcający na rondzie w stronę wyjazdu na Poznań mogą teraz skorzystać z nowej drogi, do czego zachęcammówi burmistrz Piotr Ruszkiewicz.