Zadymiarka na wyposażeniu Wodociągów

Dział wodno-kanalizacyjny Wodociągów Kościańskich wzbogacił się o lokalizator nielegalnych przyłączy na sieci kanalizacyjnej.

Nowy sprzęt potocznie zwany zadymiarką już pracuje. Jego zadaniem jest kontrola prawidłowości odprowadzania wód opadowych i roztopowych. Należy pamiętać, że podłączanie instalacji odprowadzającej deszczówkę do kanalizacji sanitarnej jest nielegalne.

– Szanujmy środowisko i zatrzymujmy wody opadowe. Gromadząc deszczówkę działasz ekologicznie i ekonomicznieapelują Kościańskie Wodociągi.

Fot. FB Wodociągi Kościańskie