Z trudem wybrano składy komisji

Rada Powiatu podczas pierwszej w tym roku sesji powołała składy Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Szefową pierwszej została Magdalena Wróblewska z PZK, a drugiej Piotr Błaszkowski z AS-a.

Przypomnijmy, że było to już drugie podejście do powołania tych ważnych komisji. Pierwsze, podczas grudniowej sesji, zakończyło się fiaskiem. Wówczas bowiem opozycyjni radni z Platformy Obywatelskiej oraz Stowarzyszenia Aktywny Samorząd konsekwentnie odmawiali kandydowania do obu komisji.

Tym razem udało się powołać komisje, ale nie obyło się bez scysji. Najpierw wybrana w grudniu na przewodniczącą Komisji Rewizyjnej radna Magdalena Wróblewska złożyła rezygnację z jej przewodniczenia. Podobnie uczyniła powołana wcześniej na wiceprzewodniczącą radna Dorota Słowińska (PiS). Decyzja była argumentowana chęcią zaproszenia do współpracy radnych opozycyjnych.

W związku z tym Aleksander Sowa zaproponował na stanowisko przewodniczącego Stefana Stachowiaka (obaj z PO), który wyraził zgodę na kandydowanie i 19 głosami za (czyli bezwzględną większością) został wybrany na przewodniczącego. Następnie Bartosz Kobus z AS-a na wiceprzewodniczącego zgłosił radnego ze swojego stowarzyszenia – Andrzeja Wawera. Z kolei Stefan Stachowiak zaproponował kandydaturę Aleksandra Sowy. W wyniku głosowania 14 głosami „za” wiceprzewodniczącym został wybrany Andrzej Wawer. Wówczas Stefan Stachowiak oświadczył, że wobec takiego wyniku rezygnuje z funkcji przewodniczącego. Wywołało to dyskusję pomiędzy radnym Aleksandrem Sową a Michałem Jurgą. Ten pierwszy argumentował, że wcześniejsze pozasesyjne ustalenia nie zostały uwzględnione w głosowaniu. Z kolei radny Jurga stwierdził, że wobec powyższego obrotu sprawy proponuje ponowne powołanie na przewodniczącą komisji Magdalenę Wróblewską. Stosunkiem głosów 11 „za” została ona wybrana na przewodniczącą. Sekretarzem komisji został z kolei Bartosz Kobus.

Sprawniej poszło ustalenie składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Jej przewodniczącym przy 19 głosach „za” wybrano Piotra Błaszkowskiego z AS-a, a jego kandydatura została zgłoszona przez wicestarostę Zbigniewa Franka, a także radnego Kobusa. Jednomyślnie na zastępcę wybrano Alberta Peleca z AS-a, a sekretarzem przy 10 głosach „za” została Dorota Słowińska. Kandydatka miała kontrkandydata, którym był Łukasz Grygier z AS-a, ale otrzymał on o jeden głos mniej od Doroty Słowińskiej.