XX Seminarium Historyków Powstania Wielkopolskiego

O fenomenie kościańskich seminariów mówili podczas jubileuszowego spotkania prof. Bogusław Polak oraz redaktor Jerzy Zielonka. Tytułem wstępu zgromadzeni obejrzeli filmik z tegorocznej gry miejskiej oraz nocnej rekonstrukcji wykradzenia broni przez kościańskich skautów.

Seminarium odbyło się we wtorek, 18 czerwca w Audytorium Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Oskara Bielawskiego w Kościanie. Wśród słuchaczy oraz wykładowców znalazło się wielu znamienitych gości z naukowego środowiska, a także kościańscy samorządowcy. Gościem specjalnym był Jerzy Gogołkiewicz, wnuk mjr Stanisława Taczaka.

W przyszłym roku będziemy obchodzić 50 rocznicę seminarium „Ziemia Kościańska w Powstaniu Wielkopolskim”, a po dwóch kolejnych latach minie 50 lat od pierwszego Seminarium Historyków Powstania Wielkopolskiego w Kościanieprzypomniał prof. Bogusław Polak, który był jednym z inicjatorów tych naukowych spotkań. – W historiografii polskiej jest to fenomen. Nie ma takiego drugiego przypadku.Ci którzy zaczynali, w tym ja, mamy to szczęście, że udało nam się do tego jubileuszu dożyć.

Pierwsze seminarium kościańskie miało miejsce w 1972 r. Odbywa się ono aż do dzisiaj, choć z przerwami związanymi z represjami ówczesnych władz wojewódzkich pod adresem jego organizatorów i uczestników. Odczuł to bezpośrednio sam prof. Polak, który za swą działalność w ciągu jednej godziny został zwolniony z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i „zesłany” na dzisiejszą Politechnikę Koszalińską, gdzie pracuje do dzisiaj.

O tym dlaczego tak bardzo ówczesnej władzy przeszkadzały seminaria przypomniał zgromadzonym red. Jerzy Zielonka. – Seminaria kościańskie obalały kilka ówczesnych tez. Do 1972 r. funkcjonowała narracja, że to dzięki zwycięskiej rewolucji październikowej doszło do wybuchu tego powstania. Tymczasem profesor Polak, dr Bauer, dr Grygier – oni już na pierwszych sesjach podważyli to pryncypiummówił Jerzy Zielonka. Podkreślił również, że uczestnicy seminariów wprowadzili metodę biografistyki w badaniu historii, a także wskazali, iż powstanie jest nie tylko „własnością” Wielkopolan, ale jego losy miały wpływ na wydarzenia w całym kraju.

Tegoroczne seminarium było poświęcone dowódcom powstania i wojska polskiego 1918-1919 roku. Przed spotkaniem delegacje złożyły wiązanki kwiatów pod pomnikiem na pl. Paderewskiego w Kościanie. Wydarzenie było okazją do wręczenia medali. I tak w uznaniu szczególnych zasług w upowszechnianiu wiedzy o historii walk niepodległościowych, w krzewieniu postaw patriotycznych w polskim społeczeństwie oraz poza granicami kraju, szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, minister Józef Kasprzyk, przyznał wybranym osobom medal „Pro Bono Poloniae”. Ponadto główni organizatorzy spotkania, czyli samorządy miasta, gminy i powiatu kościańskiego ufundowali medal okolicznościowy przedstawiający sylwetkę kapitana Stanisława Sikory – dowódcy plutonu w Kościańskiej Rezerwie Skautowej i odcinku Osieczna Powstania Wielkopolskiego. W seminarium głos zabrało ośmiu prelegentów.