Wyższe podatki od transportu

Radni Kościana przyjęli uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Podatki te będą wyższe od stycznia, jednak podwyżka jest mniejsza niż w przypadku uchwalonych na poprzedniej sesji podatków od nieruchomości. – Proponowany wzrost wszystkich stawek transportowych wynosi 2 proc. w stosunku do obecnie obowiązujących na terenie miasta. Przyjęcie uchwały w tej formie spowoduje wzrost dochodów w budżecie w 2020 roku o około 13 tys. złmówił burmistrz Piotr Ruszkiewicz.Ustalając podwyżkę, starałem się, by była one na poziomie inflacji. Te podatki nie były regulowane od 2012 roku.

I tak od nowego roku właściciele samochodów ciężarowych o masie całkowitej pojazdu pomiędzy 3,5-5,5 tony zapłacą 612 zł na rok, pomiędzy 5,5-9 ton – 918 zł, a pomiędzy 9-12 ton – 1172 zł. Nowe stawki dotyczyć będą także ciągników siodłowych i balastowych, przyczep i naczep oraz autobusów.

Nie wszyscy radni byli zgodni co do projektu tej uchwały. – Zyskamy kwotę 13 tysięcy w budżecie. To nie są duże pieniądze, zastanowiłbym się więc, czy to jest gra warta świeczki. Jak wiemy miasto jest zamknięte, w związku z czym przedsiębiorcy dużo tracą, a obroty spadają. Podniósłbym ten podatek, ale w późniejszym okresie, jak miasto się odkorkuje i wykonamy wszystkie trwające inwestycje. 13 tysięcy to żadna kwota, a pójdzie fama, że podnieśliśmy podatki
przekonywał radny Wiktor Rudawski.

Jego wypowiedź pozostała jednak bez odpowiedzi. Radni przegłosowali uchwałę przy dwóch głosach przeciwnych i trzech wstrzymujących się.