Wyróżnienia dla czterech zdolnych od powiatu

Zarząd powiatu kościańskiego przyznał kolejne stypendia dla zdolnych uczniów i studentów. Tym razem to jednorazowe nagrody w wysokości 1000-1500 zł.

Wyróżnienia w formie Stypendiów Starosty Kościańskiego otrzymało troje studentów i jeden uczeń za szczególne osiągnięcia naukowe lub artystyczne. Stypendia zostały przyznane w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z powiatu kościańskiego.

Zgodnie z regulaminem uczeń szkoły ponadpodstawowej ubiegający się o stypendium za szczególne osiągnięcia naukowe powinien uzyskać średnią ocen co najmniej 5,00 z semestru poprzedzającego przyznanie stypendium. Ponadto musi zająć I, II lub III miejsce w konkursie przedmiotowym lub być laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej przynajmniej na szczeblu wojewódzkim w roku poprzedzającym rok przyznania stypendium. W przypadku osiągnięć artystycznych powinien  zająć I, II lub III miejsce w konkursie artystycznym, przeglądzie lub festiwalu, być laureatem lub finalistą konkursu, przeglądu lub festiwalu przynajmniej na szczeblu wojewódzkim w roku poprzedzającym rok przyznania stypendium.

Po rekomendacji Komisji Stypendialnej Zarząd Powiatu Kościańskiego przyznał jednorazowe stypendium w wysokości 1000 zł netto Erykowi Nowickiemu, uczniowi klasy IV technikum w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. F. Ratajczaka w Kościanie, m.in. autorowi książek: „Ochotnicza Straż Pożarna w Słoninie” oraz „Dzieje Słonina”.

Z kolei student ubiegający się o stypendium musi mieć w poprzednim roku akademickim średnią ocen co najmniej 4,80, a także posiadać osiągnięcia naukowe lub artystyczne i wykazywać się aktywnością naukową lub artystyczną.

Zarząd Powiatu Kościańskiego, po rekomendacji i wysokiej ocenie Komisji, przyznał stypendia w wysokości 1500 złotych netto dwóm studentom: Dariuszowi Piotrowskiemu, studentowi V roku prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim i Wiktorii Glinkowskiej, studentce II roku finansów i rachunkowości w  Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu.

 Ponadto, za szczególne muzyczne osiągnięcia artystyczne stypendium w wysokości 1500 zł netto otrzymała Maria Przybylska, studentka IV roku analityki medycznej na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. Stypendium zostało przyznane w związku z jej działalnością w kapeli dudziarskiej.

Ze względu na epidemię w tym roku nie odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów podczas spotkania w starostwie. 

Zobacz także:
Przyznano stypendia dla zdolnych uczniów i studentów