Wyniki Śmigielskiego Budżetu Obywatelskiego

Wyłoniono projekty, które zostaną zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego Śmigla w przyszłym roku. O planowanych zadaniach zdecydowali mieszkańcy w głosowaniu.

Łącznie pod głosowanie poddano osiem propozycji. Wybrane do realizacji zostały cztery z nich, a na wszystkie przyjęty budżet wynosi około 40 tys. zł. Większość dotyczy infrastruktury rekreacyjnej i sportowej.

Najwięcej głosów, bo 190 otrzymało zadanie:  „Plac zabaw z elementami skateparku – etap czwarty”. Dotyczy ono poszerzenia placu zabaw mieszczącego się przy ul. Prusa w Śmiglu o nowe elementy, w tym m.in. karuzelę, ławkę rowerek, sześcian sprawnościowy itp. Plac jest przeznaczony dla dzieci w różnym wieku i będzie uzupełniał funkcje istniejącego miejsca.

Drugie z zadań, które zostaną zrealizowane w 2023 roku to „Poprawa infrastruktury sportowej na boiskach piłkarskich Ośrodka Kultury Fizycznej i Rekreacji w Śmiglu”. To zadanie otrzymało 185 głosów, a w jego ramach zostaną zakupione bramki i sprzęt sportowy na obiektach OKFiR. Trzecie zadanie, które otrzymało tylko jeden głos mniej, to „Rozbudowa placu zabaw przy ul. Młyńskiej„. W planach jest ustawienie dużego wozu strażackiego oraz lokomotywy, a także prace malarskie.

Czwarte przegłosowane zadanie ma na celu poprawę infrastruktury, a dotyczy „Modernizacji chodnika na ul. Iwaszkiewicza”. W ramach tego zadania zostanie zakupiona i ułożona kostka brukowa wzdłuż nieutwardzonej ulicy w Śmiglu. Na tę propozycję głosowało 155 mieszkańców.

Zobacz także:
Zwycięskie projekty budżetu obywatelskiego Czempinia