Wyniki matur w Kolbergu 2020

Pomimo specyficznych okoliczności, w jakich uczniowie zdawali w tym roku egzamin dojrzałości, w I Liceum Ogólnokształcącym w Kościanie poradzili sobie świetnie.

 Zdawalność matury w I LO w Kościanie wyniosła 98 proc., podczas gdy średnia w liceach ogólnokształcących w skali kraju to 81 proc. Z kolei zdawalność matury wśród wszystkich w Polsce podchodzących do tego egzaminu osiągnęła 74 proc.

W Kolbergu do tegorocznej matury podeszło 182 absolwentów, a zdało ją 178 uczniów. Czterech z nich, którym się nie powiodło, będzie mogło przystąpić do egzaminu poprawkowego we wrześniu i uczestniczyć w rekrutacji na studia wyższe.

Przypomnijmy, że w tym roku z powodu trwającej epidemii matury odbyły się wyjątkowo w czerwcu. Ponadto zrezygnowano z części ustnej.