Wyniki badań archeologicznych

Wprawdzie nie ma jeszcze ostatecznych wyników badań archeologicznych przeprowadzanych w ostatnim czasie na Placu Wolności w Kościanie, natrafiono jednak na pewne ślady z przeszłości.

Najprawdopodobniej mogą to być pozostałości budynków, które znajdują się na mapach miasta z końca XVIII w. Potwierdziłoby to istnienie tych budynków – mówi Dariusz Kram, dyrektor Muzeum Regionalnego, pod którego nadzorem są przeprowadzane prace badawcze. – Na tym etapie nie wiemy jeszcze z jakiego okresu mogą to być budynki, ale mogły powstać przed XVIII w. Ale szczegółowe wyniki mogą jednak już potwierdzić prace wykopaliskowe, które mają być przeprowadzone niebawem.

By jednak nie przekopywać całego placu, badania przeprowadzano najpierw metodami nieinwazyjnymi – magnetyczną i elektrooporową. Póki co nie odnaleziono natomiast śladów przedlokacyjnej osady targowej.