Wybudowano drogę na os. Reja w Nowym Luboszu [ZDJĘCIA]

Zakończyła się budowa ulic na os. Mikołaja Reja w Nowym Luboszu wraz z włączeniem do drogi powiatowej. Gminna inwestycja została dofinansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W ramach budowy wykonano nawierzchnie ulic z masy bitumicznej o łącznej długości 591 m oraz z kostki betonowej o łącznej długości 135 m. Inwestycja obejmowała także budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz ze studnią rozprężną. Długość kolektora deszczowego wynosi 655 m. Wymieniono także 37 przyłączy oraz 2 węzły wodociągowe i 6 podziemnych hydrantów. Ponadto zainstalowano nowe energooszczędne oświetlenie uliczne składające się z 29 słupów oświetleniowych z oprawami LED. Całość uzupełniają nowe chodniki i miejsca parkingowe oraz zagospodarowanie terenu.

Wykonawcą zadania realizowanego od maja br. było konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Budowlane DROMAR Zygmunt Marszałek z Nowej Wsi jako lider wraz z partnerami – firmami DROMAR-BIS z Nowej Wsi oraz ROBSON z Błotnicy. Koszt inwestycji wyniósł prawie 2,8 mln zł, a zadanie zostało dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie prawie 1,2 mln zł.

Fot. UG Kościan