Wybrano sołtysa Nowego Lubosza

Podczas zebrania wiejskiego, które odbyło się 13 lipca, wybrano sołtysa wsi. Został nim Tadeusz Andrzejewski.

Fot. FB Nowy Lubosz

Wybory uzupełniające na sołtysa w Nowym Luboszu były konieczne z uwagi na rezygnację ze stanowiska poprzedniej osoby. Pierwsze wybory przeprowadzono 17 czerwca, ale wówczas mieszkańcy nie wybrali swojego gospodarza. Żaden ze zgłaszanych kandydatów nie chciał podjąć wyzwania.

W związku z tym wyznaczono nowy termin wyborów na 13 lipca. Tym razem udało się wybrać gospodarza miejscowości. Został nim Tadeusz Andrzejewski. Stanowisko nie jest mu obce, bowiem w latach 2007-2018 pełnił już funkcję sołtysa.

Wkrótce po zebraniu pojawił się jednak kandydat, dlatego gmina nie chce zwlekać z wyznaczeniem kolejnego zebrania i uczyni to na najbliższej sesji Rady Gminy zaplanowanej na 23 czerwca.