Wybrali przewodniczącego

Paweł Buksalewicz został przewodniczącym Rady Powiatu Kościańskiego. I to na razie jedyna osoba wyłoniona do prezydium rady, ciągle czekamy też na oficjalne powołanie nowego starosty.

Wyboru przewodniczącego radni dokonali podczas inauguracyjnej sesji, która miała miejsce 1 grudnia. Poprowadził ją radny senior Kazimierz Dembny. Na posiedzeniu poza 13 nowo wybranymi radnymi (zabrakło Doroty Kinal, Doroty Lew-Pilarskiej, Henryka Bartoszewskiego, Michała Jurgi, Jacka Nowaka, Wiktora Sneli) obecni byli również goście, w tym poseł Wojciech Ziemniak, a także nowo wybrani włodarze Ziemi Kościańskiej: burmistrz gminy Śmigiel Małgorzata Adamczak, burmistrz gminy Czempiń Konrad Malicki oraz burmistrz gminy Krzywiń Jacek Nowak. Ten ostatni uzyskał również mandat radnego powiatu, ale z uwagi na pełnioną funkcję burmistrza musiał z niego zrezygnować.

Uczestniczący w obradach radni w porządku alfabetycznym złożyli ślubowanie. Następnie przystąpiono do procedury wyboru przewodniczącego. Jedynym kandydatem był Paweł Buksalewicz z PO, którego zaproponował Kazimierz Dembny. Radny senior argumentował, że kandydat jest wieloletnim samorządowcem, regionalistą, działaczem strażackim, w latach 1990-2010 pełnił funkcję burmistrza gminy Krzywiń, a obecnie jest pracownikiem Zarządu Dróg Powiatowych. W wyniku tajnego głosowania stosunkiem głosów 9 za i 4 przeciw Paweł Buksalewicz został wybrany na przewodniczącego. – Będę zmierzał do kontynuacji współpracy, mam nadzieję, że naszej pracy będzie przyświecać duch roty ślubowania, które złożyliśmy, by wspólnie pracować dla rozwoju powiatu kościańskiego – powiedział przewodniczący.

Zgodnie z zapowiedzią przewodniczącego na kolejnej sesji (18 grudnia) ustalane będą składy poszczególnych komisji. Wówczas powinniśmy również poznać nazwiska wiceprzewodniczących rady oraz być może starosty.