Wybory sołeckie w Kurzej Górze i Nowym Luboszu

Wybory uzupełniające na sołtysów dwóch miejscowości w gminie Kościan odbędą się w połowie czerwca. Wyboru dokonują mieszkańcy na zebraniu wiejskim spośród zgłoszonych kandydatów.

Wybory sołtysa w Kurzej Górze

Wójt gminy Kościan zarządził terminy zebrań wiejskich w celu przeprowadzenia wyborów. Zebranie wiejskie mieszkańców Kurzej Góry odbędzie się przy świetlicy wiejskiej we wtorek 15 czerwca o godz. 18.00. Z kolei zebranie wiejskie mieszkańców Nowego Lubosza odbędzie się przy miejscowej świetlicy wiejskiej w czwartek 17 czerwca o godz. 18.00. Wybory zostaną przeprowadzone w reżimie sanitarnym.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, aby przeprowadzić głosowanie, na zebraniu musi zostać osiągnięte kworum. Jeśli nie stawi się określona liczba mieszkańców, po pół godzinie zwoływane jest kolejne zebranie, na którym odbywa się głosowanie już niezależnie od liczby uczestniczących w nim mieszkańców.

Przypomnijmy, że Kurza Góra pozostaje bez sołtysa już od ponad roku, po śmierci pełniącego tę funkcję Alfreda Kołodzieja w lutym 2020 r. Wprawdzie w lipcu ubiegłego roku przeprowadzono zebranie mające na celu wyłonienie sołtysa, ale nie było wówczas żadnego kandydata. Jak będzie tym razem, przekonamy się w przyszłym miesiącu.

Z kolei w Nowym Luboszu funkcję sołtysa pełniła dotychczas Magdalena Czeszak, która została wybrana na to stanowisko 14 lutego 2019 r.