Wszystkie szkoły rozpoczną naukę w trybie stacjonarnym

Zgodnie z zaleceniem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty wszystkie szkoły muszą we wrześniu rozpocząć naukę w trybie stacjonarnym. Oznacza to cofnięcie wcześniejszej decyzji odnośnie trzech szkół w powiecie kościańskim o rozpoczęciu nauki w tzw. systemie hybrydowym.

Szkoły prowadzone przez powiat kościański miały rozpocząć rok szkolny 2020/2021 w systemie hybrydowym. Dotyczy to trzech szkół, czyli Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. F. Ratajczaka w Kościanie, Zespołu Szkół Ponadpodstawowych J. Kasprowicza w Nietążkowie oraz Zespołu Szkół im. M. Konopnickiej w Kościanie. Decyzję taką podjęto na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, w których dyrektor szkoły za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego może zawiesić zajęcia na czas określony ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną.

Zajęcia takie miały polegać na tym, że połowa uczniów z jednej klasy miała w tym samym czasie uczyć się w szkole, a druga połowa zdalnie z domu. Ten system miał obowiązywać przynajmniej do 30 września, a później być uzależniony od sytuacji epidemiologicznej w powiecie.

W związku jednak z komunikatem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty cofnięto tę decyzję i nauka po 1 września rozpocznie się w tradycyjny sposób. Na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Poznaniu zamieszczono natomiast informacje zatytułowane Bezpieczny powrót do szkół – dowiedz się więcej składające się z kilku zakładek skierowanych m.in. do dyrektorów szkół i do rodziców.