Wsparcie dla usuwania azbestu przez powiat kościański

Starostwo Powiatowe w Kościanie od 2010 roku realizuje zadanie związane z usuwaniem szkodliwego dla zdrowia azbestu. Program dotyczy obiektów budowlanych na terenie powiatu kościańskiego.

Proces usuwania azbestu polega na demontażu, zbiórce, odbiorze, transporcie oraz unieszkodliwieniu azbestu i wyrobów zawierających azbest. Udział samorządu powiatowego w tym zadaniu polega na pokryciu części kosztów związanych z utylizacją odpadów azbestowych zalegających na nieruchomości po wymianie lub likwidacji pokrycia dachowego i elewacji.

Przez 11 lat dzięki temu programowi udało się usunąć ponad 80,5 tys. m kw azbestu. Łączny koszt utylizacji azbestu wyniósł ponad 740 tys. zł. Najwięcej wniosków o dofinansowanie zostało złożonych przez mieszkańców gmin Śmigiel i Krzywiń.

W tym roku na ten cel Zarząd Powiatu Kościańskiego zabezpieczył w budżecie 137 tys. zł, z czego 10 tys. to środki pochodzące z dotacji przekazanej przez gminę Czempiń. Na rozpatrzenie oczekuje także wniosek o środki złożony przez samorząd powiatowy do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Nabór wniosków na ten rok w Starostwie Powiatowym w Kościanie niestety już się zakończył.