Wręczono pierwsze pamiątkowe dziecięce body

Pierwsze body z nadrukiem „Nowy mieszkaniec Kościana” w imieniu samorządu miejskiego wręczył osobiście w dniu 8 stycznia, w obecnej siedzibie Urzędu Stanu Cywilnego burmistrz Piotr Ruszkiewicz wraz z radną Magdaleną Tomaszewską-Kubiak.

„Narodziny potomstwa to przełomowy moment w życiu każdego rodzica, który przynosi wiele radości, ale wiąże się również z nowymi obowiązkami i wyzwaniami. Cieszymy się, że to właśnie nasze miasto będzie miejscem pierwszych spacerów, pierwszych uśmiechów i radości” – takie o to słowa skierowano do szczęśliwych rodziców w liście gratulacyjnym z okazji narodzin dziecka, który przekazano na ręce ojca wraz z pamiątkowym dziecięcym body.

Podarunek będzie wręczany w Urzędzie Stanu Cywilnego w Kościanie przy odbiorze aktu urodzenia dziecka, a w przypadku rejestracji przez ePuap dzieci urodzonych i zameldowanych w Kościanie – wysyłany wraz z odpisem aktu.

Natomiast w przypadku odbioru dokumentu narodzin poza Kościanem, po upominek można się zgłosić osobiście do Urzędu Stanu Cywilnego w Kościanie, ul. Bernardyńska 2, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.

Pamiątkowe body z nadrukiem „Nowy mieszkaniec Kościana”.
Pamiątkowe dziecięce body z nadrukiem „Nowy mieszkaniec Kościana”.
Pamiątkowe body wraz z listem gratulacyjnym przekazano na ręce szczęśliwego ojca.