Wodociągi zatrudnią operatorów

Spółka Wodociągi Kościańskie prowadzi rekrutację na stanowiska operator oczyszczalni ścieków oraz operator oczyszczalni ścieków/elektryk.

Kandydaci na te stanowiska powinni liczyć się z pracą na trzy zmiany. Jeśli chodzi o wymagania, konieczne jest prawo jazdy kat. B oraz umiejętność pracy w zespole i dobry stan zdrowia, gdyż praca odbywa się na wysokości. Dodatkowym atutem będzie posiadanie prawa jazdy kat. B+E.

Ponadto osoba rekrutująca na stanowisko operatora oczyszczalni ścieków powinna mieć wykształcenie minimum zawodowe techniczne, a dodatkowym atutem będzie posiadanie uprawnień w zakresie obsługi urządzeń energetycznych, kosiarek spalinowych i elektronarzędzi. Istnieje możliwość przyuczenia do zawodu.

Operatorzy oczyszczalni ścieków/elektrycy powinni mieć wykształcenie zawodowe techniczne oraz uprawnienia do pracy na instalacjach elektrycznych min. 1 kv. Dodatkowym atutem będzie umiejętność obsługi agregatu prądotwórczego, znajomość automatyki procesowej, umiejętność obsługi kosiarek spalinowych i elektronarzędzi.

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie wypełnionego kwestionariusza osoby ubiegającej się o zatrudnienie, które można znaleźć w siedzibie spółki lub na stronie  www.wodociagi-koscian.pl, a także dokumenty poświadczające kwalifikacje i doświadczenie zawodowe. Dokumenty należy złożyć w zamkniętych kopertach (osobiście lub wysłać pocztą) z dopiskiem „Rekrutacja” do 14 lutego do godz. 12.00 w siedzibie spółki: Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o., ul. Czempińska 2, 64-000 Kościan.