Wodociągi Kościańskie wkrótce uruchomią zdroje

Robi się coraz cieplej, w związku z tym trwają przygotowania do uruchomienia zdrojów ulicznych w Kościanie. Zanim jednak to nastąpi, woda w nich musi zostać przebadana.

Fot. FB Wodociągi Kościańskie

Jak informują Wodociągi, woda ze zdrojów została w tym tygodniu pobrana i będzie przebadana pod kątem obecności w niej bakterii. Jeżeli wyniki będą prawidłowe, punkty z wodą pitną zostaną uruchomione.

Źródła z wodą rozmieszczone są w różnych punktach miasta, w tym m.in. w Parku Miejskim, na Łazienkach, na Placu Wolności. Zapewniają one stały dostęp do wody wszystkim spragnionym osobom, mają także specjalne poidełka dla zwierząt. Zdroje są estetyczne, stanowią więc również element ozdobny w miejskiej przestrzeni.