Wnioski na remont Łąkowej i drogi Szczodrowo-Sierakowo

Starostwo Powiatowe w Kościanie złożyło kolejne dwa wnioski na przebudowę dróg powiatowych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Dotyczą one ul. Łąkowej w Kościanie oraz drogi ze Szczodrowa do Sierakowa.

Szacunkowa wartość budowy, przebudowy i rozbudowy ulicy Łąkowej w Kościanie wynosi ponad 3,3 mln zł. Ewentualne dofinansowanie może wynieść do 80 proc. wartości projektu.

Zadanie składa się z trzech odcinków. Pierwszy z nich nieutwardzony ma ponad 400 metrów. To odcinek od skrzyżowania z ulicą Jesionową do skrzyżowania z ulica Działkową. Drugi odcinek biegnie od ulicy Działkowej do skrzyżowania z ulicą Boczną, a trzeci do skrzyżowania z ulicą Młyńską. Razem to ponad 800 metrów.

Po remoncie jezdnia będzie miała 6 metrów szerokości. Zostanie wykonane oznakowanie poziome i pionowe. Zjazdy do posesji zostaną wyłożone kostką betonową. Ponadto na pierwszym odcinku drogi ma powstać z lewej strony jezdni ścieżka rowerowa  oraz pieszo-rowerowa z nawierzchni bitumicznej. Ścieżka będzie miała długość ponad 400 metrów.

 Na tym odcinku drogi wykonana zostanie podbudowa drogi, położona zostanie warstwa wiążąca z betonu asfaltowego oraz warstwa ścieralna. Wykonana zostanie kanalizacja deszczowa oraz regulacja włazów istniejącej kanalizacji sanitarnej, regulacja skrzynek zaworów wodociągowych oraz studni telekomunikacyjnych. Na kolejnym odcinku także z lewej strony powstanie bitumiczna ścieżka pieszo-rowerowa, a z prawej strony chodnik z kostki betonowej. Jezdnia zostanie wyrównana nawierzchnią z masy bitumicznej, następnie zostanie położona warstwa ścieralna. Zostaną także wyregulowane włazy istniejącej deszczowej i sanitarnej, skrzynki  zaworów wodociągowych oraz studni telekomunikacyjnych. Dodatkowo wykonane zostaną dwie zatoki parkingowe. Podobne prace zostaną wykonane na trzecim, ponad 140-metrowym odcinku drogi. Dodatkowo na drodze wyniesione zostanie przejście dla pieszych i skrzyżowanie. Zastosowane rozwiązania techniczne poprawia bezpieczeństwo pieszych, rowerzystów i kierowców.

Drugi ze złożonych wniosków dotyczy rozbudowy drogi powiatowej na odcinku Szczodrowo – Sierakowo. Koszt szacunkowy inwestycji to 3,6 mln zł. Dofinansowanie może wynieść do 80 proc.

 W tym przypadku zadanie składa się z dwóch odcinków. Pierwszy z nich ma ponad 600 m i biegnie od końca miejscowości Szczodrowo (początek ogródków działkowych) do początku wiaduktu nad drogą krajową S5. Drugi to odcinek od końca wiaduktu nad drogą krajową S5 przez Sierakowo do skrzyżowania z byłą drogą krajową nr 5 liczy ponad 800 metrów długości. Łącznie długość remontowanego odcinka drogi to 1417 metrów.

 Po remoncie jezdnia będzie miała 6 metrów szerokości. Na pierwszym ponad 200- metrowym odcinku droga będzie miała nową konstrukcję. Na kolejnych odcinkach istniejąca nawierzchnia zostanie wzmocniona geaosiatką. Nawierzchnia zostanie wyrównana masą bitumiczną. Na całości zostanie położona warstwa ścieralna.

W Sierakowie na ulicach: Długiej i Kościańskiej powstaną zatoki parkingowe z kostki betonowej. Na ul. Długiej zaprojektowano obustronne nowe chodniki z kostki betonowej. Inwestycję uzupełni budowa ścieżki rowerowej, chodnika, utwardzenie istniejących zjazdów, wykonanie poboczy, przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej, odtworzenie i odmulenie rowów, a także oznakowanie poziome i pionowe drogi.

Fot. Starostwo Powiatowe w Kościanie